Köziglap.hu  
Toggle ContentToggle Content .:: Kezdőlap :: Közösségi fórumok :: Regisztráció ::.
Toggle Content User Info

Üdvözlet Anonymous

(Regisztráció)

Csatlakozás:
Legutóbbi: Sandorildi
Új, ma: 0
Új, tegnap: 1
Összes: 4472

Látogató online:
Tag: 0
Látogató: 30
Összes: 30
Ki hol van?:
 Látogató:
01: Saját beállítások
02: Hírek archívuma
03: Hírek archívuma
04: Hírek archívuma
05: Hírek archívuma
06: Hírek archívuma
07: Hírek archívuma
08: Hírek
09: Hírek archívuma
10: Hírek archívuma
11: Hírek archívuma
12: Hírek archívuma
13: Hírek
14: Kezdőlap
15: Saját beállítások
16: Hírek
17: Hírek
18: Fórum
19: Hírek archívuma
20: Hírek archívuma
21: Hírek archívuma
22: Hírek archívuma
23: Hírek archívuma
24: Hírek archívuma
25: Hírek archívuma
26: Hírek archívuma
27: Hírek archívuma
28: Hírek
29: Hírek archívuma
30: Hírek archívuma

Bejelentkezett admin:

Nincs jelenleg adminisztrátor!

Toggle Content Modulok

Toggle Content KeresésToggle Content Élj! Ne túlélj!
Keress információért!
http://www.href.hu/x/gjgo

Toggle Content HIRTV

Toggle Content

Toggle Content ABACUS

Toggle Content http://www.linkpark.hu


Toggle Content Webnyertes

Toggle Content jogiforumhírek

Hírek › Jogszabályok
Esélyegyenlőség Magyar Közlöny 2016. 46-50. számok tartalma:

46. szám:

74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról
76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
23/2016. (IV. 5.) FM rendelet
A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
5/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról
6/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A Magyar Felsőoktatás Napjáról
7/2016. (IV. 5.) OGY határozat
Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről
1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról

47. szám:

2016. évi 47. szám
2016. április 6.
77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

8/2016. (IV. 6.) MNB rendelet
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
7/2016. (IV. 6.) AB határozat
Az Országgyűlés által a 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 2. §-a alaptörvény-ellenessége hiányának megállapításáról
8/2016. (IV. 6.) AB határozat
Az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 4. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 162. § (4) és (7) bekezdéseit megállapító rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról
9/2016. (IV. 6.) AB határozat
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.59/2015.3 számú és a 12.M.1642/2015/5. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről
1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának támogatásáról
1168/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság ICT 2017 konferencia és kiállítás budapesti megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
1170/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján létrehozott Párizsi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1171/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1172/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
37/2016. (IV. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
38/2016. (IV. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
39/2016. (IV. 6.) ME határozat
A Magyarország és Ukrajna között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

48. szám:

11/2016. (IV. 8.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
24/2016. (IV. 8.) FM rendelet
Egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

49. szám:

2016. évi 49. szám
2016. április 11.
2016. évi XIII. törvény
Az uniós vámjog végrehajtásáról
2016. évi XIV. törvény
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XV. törvény
A nemzeti otthonteremtési közösségekről
2016. évi XVI. törvény
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
2016. évi XVII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
2016. évi XVIII. törvény
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2016. évi XIX. törvény
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról
2016. évi XX. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2016. évi XXI. törvény
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi XXII. törvény
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
25/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
26/2016. (IV. 11.) FM rendelet
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól
27/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról
28/2016. (IV. 11.) FM rendelet
A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

50. szám:

78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről
79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
1175/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról
1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó megrendezéséről
1185/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról


Írta: mgiz Ideje: április 12, kedd, 20:30:44 (529 olvasás)

Hozzárendelt téma

Közigazgatás korszerűsítéseEsélyegyenlőségÖnkormányzatok helyzetéről, működ

"Jogszabályok" | Belépés/Regisztráció | 0 hozzászólás
Küszöb
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Toggle Content Kapcsolódó linkek
 Adatok: Esélyegyenlőség

A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Esélyegyenlőség:
Rokknatsági nyugdíjak- törvényjavaslat

Toggle Content Cikk minősítése
Átlagos eredmény: 0
szavazatok: 0

Áldozz egy pillanatot az idődből és minősítsd a cikket

Kitűnő
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Toggle Content Beállítások

Toggle Content A nap híre

Toggle Content Régebbi hírek
Március 25, péntek
Jogszabályok (0)
Március 21, hétfő
Jogszabályok (0)
Március 09, szerda
Jogszabályok (0)
Március 03, csütörtök
Jogszabályok (0)
Február 27, szombat
Jogszabályok (0)
Február 20, szombat
Jogszabályok (0)
Február 18, csütörtök
Kilépési program közszolgáknak? (0)
Február 16, kedd
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Munkajogi szeminárium (0)
Február 09, kedd
Jogszabályok (0)
Január 27, szerda
Munkajogi aktualitások 2016-ban - szakértői és bírói szemmel (0)
Január 23, szombat
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
Január 26, hétfő
Azonnali felmondás (0)
Január 26, hétfő
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
November 24, hétfő
Új tagok, új anyagok! (0)
Február 21, péntek
V. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
április 05, péntek
IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
Február 26, kedd
Pályázat! (0)
Február 16, szombat
Helyi adók-újdonság! (0)

Régebbi cikkek

Toggle Content Partnereink
Mindentudó

Telefalu

ITMentor

Telekuckó

Értelmi

Aktafórum

Lombikbaba


websas.hu

Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
PR Csoport: Hírek | Kameravilág - biztonság | Shaggy szőnyegek | varrogep88.hu | Honlap elemző teszt | Szobalevegő | Vajaiajtó | Webdesign nyíregyháza