Köziglap.hu  
Toggle ContentToggle Content .:: Kezdőlap :: Közösségi fórumok :: Regisztráció ::.
Toggle Content User Info

Üdvözlet Anonymous

(Regisztráció)

Csatlakozás:
Legutóbbi: Sandorildi
Új, ma: 0
Új, tegnap: 1
Összes: 4472

Látogató online:
Tag: 0
Látogató: 31
Összes: 31
Ki hol van?:
 Látogató:
01: Saját beállítások
02: Hírek
03: Hírek archívuma
04: Hírek archívuma
05: Hírek archívuma
06: Hírek archívuma
07: Hírek archívuma
08: Hírek archívuma
09: Hírek
10: Hírek
11: Hírek
12: Hírek archívuma
13: Hírek
14: Kezdőlap
15: Saját beállítások
16: Hírek
17: Hírek
18: Fórum
19: Hírek archívuma
20: Hírek archívuma
21: Hírek archívuma
22: Hírek archívuma
23: Hírek archívuma
24: Hírek archívuma
25: Hírek archívuma
26: Hírek archívuma
27: Hírek archívuma
28: Hírek
29: Hírek
30: Hírek archívuma
31: Hírek archívuma

Bejelentkezett admin:

Nincs jelenleg adminisztrátor!

Toggle Content Modulok

Toggle Content KeresésToggle Content Élj! Ne túlélj!
Keress információért!
http://www.href.hu/x/gjgo

Toggle Content HIRTV

Toggle Content

Toggle Content ABACUS

Toggle Content http://www.linkpark.hu


Toggle Content Webnyertes

Toggle Content jogiforumhírek

Hírek › Jogszabályok
Esélyegyenlőség Magyar Közlöny 2016. 56-68. számok tartalmából:

56. szám:
2016. évi XXVIII. törvény
A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről

37. szám:

86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet
A jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról
87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet
20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról
9/2016. (IV. 25.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról és a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
Köm.5059/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köm.5060/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozat
A turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat
A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről

58. szám:
15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

59.szám:

10/2016. (IV. 28.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 7/2012. (I. 16.) OVB határozatának megsemmisítéséről és a Nemzeti Választási Bizottság új eljárásra utasításáról
1212/2016. (IV. 28.) Korm. határozat
A 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről
24/2016. (IV. 28.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata

60. szám:

88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról
89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet
Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól
12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól
13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól
1215/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntésről

61. szám:
93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
96/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
31/2016. (V. 2.) FM rendelet
A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról
32/2016. (V. 2.) FM rendelet
Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról
33/2016. (V. 2.) FM rendelet
A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

62. szám:

97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet
A Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

63. szám:

12/2016. (V. 4.) BM rendelet
Az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól
34/2016. (V. 4.) FM rendelet
Az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről
6/2016. (V. 4.) IM rendelet
A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról
10/2016. (V. 4.) NFM rendelet
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

64. szám:

2016. évi XXIX. törvény
Az igazságügyi szakértőkről
2016. évi XXX. törvény
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
2016. évi XXXI. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2016. évi XXXII. törvény
A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
2016. évi XXXIII. törvény
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi XXXIV. törvény
Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
2016. évi XXXV. törvény
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról
2016. évi XXXVI. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról


65. szám:

1229/2016. (V. 6.) Korm. határozat
Az önkormányzat adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi kormányzati hozzájárulásról

66. szám:

13/2016. (V. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról
14/2016. (V. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről
Köf.5065/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8/2016. (V. 10.) OGY határozat
Országos népszavazás elrendeléséről

67. szám:

16/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról
17/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről
15/2016. (V. 11.) BM rendelet
Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról


68. szám:

2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
16/2016. (V. 12.) BM rendelet
A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról


Írta: mgiz Ideje: Május 13, péntek, 21:50:31 (655 olvasás)

Hozzárendelt téma

EsélyegyenlőségAdózásról, pénzügyekrőlÖnkormányzatok helyzetéről, működ

"Jogszabályok" | Belépés/Regisztráció | 0 hozzászólás
Küszöb
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Toggle Content Kapcsolódó linkek
 Adatok: Esélyegyenlőség

A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Esélyegyenlőség:
Rokknatsági nyugdíjak- törvényjavaslat

Toggle Content Cikk minősítése
Átlagos eredmény: 0
szavazatok: 0

Áldozz egy pillanatot az idődből és minősítsd a cikket

Kitűnő
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Toggle Content Beállítások

Toggle Content A nap híre

Toggle Content Régebbi hírek
Március 25, péntek
Jogszabályok (0)
Március 21, hétfő
Jogszabályok (0)
Március 09, szerda
Jogszabályok (0)
Március 03, csütörtök
Jogszabályok (0)
Február 27, szombat
Jogszabályok (0)
Február 20, szombat
Jogszabályok (0)
Február 18, csütörtök
Kilépési program közszolgáknak? (0)
Február 16, kedd
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Munkajogi szeminárium (0)
Február 09, kedd
Jogszabályok (0)
Január 27, szerda
Munkajogi aktualitások 2016-ban - szakértői és bírói szemmel (0)
Január 23, szombat
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
Január 26, hétfő
Azonnali felmondás (0)
Január 26, hétfő
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
November 24, hétfő
Új tagok, új anyagok! (0)
Február 21, péntek
V. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
április 05, péntek
IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
Február 26, kedd
Pályázat! (0)
Február 16, szombat
Helyi adók-újdonság! (0)

Régebbi cikkek

Toggle Content Partnereink
Mindentudó

Telefalu

ITMentor

Telekuckó

Értelmi

Aktafórum

Lombikbaba


websas.hu

Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
PR Csoport: Hírek | Kameravilág - biztonság | Shaggy szőnyegek | varrogep88.hu | Honlap elemző teszt | Szobalevegő | Vajaiajtó | Webdesign nyíregyháza