Köziglap.hu  
Toggle ContentToggle Content .:: Kezdőlap :: Közösségi fórumok :: Regisztráció ::.
Toggle Content User Info

Üdvözlet Anonymous

(Regisztráció)

Csatlakozás:
Legutóbbi: Sandorildi
Új, ma: 0
Új, tegnap: 1
Összes: 4472

Látogató online:
Tag: 0
Látogató: 31
Összes: 31
Ki hol van?:
 Látogató:
01: Saját beállítások
02: Hírek archívuma
03: Hírek archívuma
04: Hírek archívuma
05: Hírek archívuma
06: Hírek archívuma
07: Hírek archívuma
08: Hírek
09: Hírek archívuma
10: Hírek archívuma
11: Hírek
12: Hírek archívuma
13: Hírek
14: Kezdőlap
15: Saját beállítások
16: Hírek
17: Hírek
18: Fórum
19: Hírek archívuma
20: Hírek archívuma
21: Hírek archívuma
22: Hírek archívuma
23: Hírek archívuma
24: Hírek archívuma
25: Hírek archívuma
26: Hírek archívuma
27: Hírek archívuma
28: Hírek
29: Hírek
30: Hírek archívuma
31: Hírek archívuma

Bejelentkezett admin:

Nincs jelenleg adminisztrátor!

Toggle Content Modulok

Toggle Content KeresésToggle Content Élj! Ne túlélj!
Keress információért!
http://www.href.hu/x/gjgo

Toggle Content HIRTV

Toggle Content

Toggle Content ABACUS

Toggle Content http://www.linkpark.hu


Toggle Content Webnyertes

Toggle Content jogiforumhírek

Hírek › Jogszabályok
Esélyegyenlőség Magyar Közlöny 2016. 69-81. számainak tartalmából:

69. szám:

98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
100/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
102/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
103/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről
106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17/2016. (V. 13.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
36/2016. (V. 13.) FM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
1233/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia (2017-2026) előkészítésével összefüggő feladatokról
1234/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepének átlátható szervezetté történő minősítéséről
1237/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

70. szám:
108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet
Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
13/2016. (V. 18.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai teljesítményjuttatásra jogosultságának feltételeiről és megállapításának rendjéről
37/2016. (V. 18.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

71. szám:

2016. évi XXXVII. törvény
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XXXVIII. törvény
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2016. évi XXXIX. törvény
Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról
2016. évi XL. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról
2016. évi XLI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2016. évi XLII. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
2016. évi XLIII. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
2016. évi XLIV. törvény
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2016. évi XLV. törvény
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
2016. évi XLVI. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
2016. évi XLVII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
2016. évi XLVIII. törvény
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról
0 2016. évi XLIX. törvény
Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról
109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
14/2016. (V. 20.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról
11/2016. (V. 20.) NFM rendelet
A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról
Köf.5068/2015/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

72. szám:

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
18/2016. (V. 24.) BM rendelet
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról

15/2016. (V. 24.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosításáról
12/2016. (V. 24.) NFM rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

73. szám:

2016. évi L. törvény
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi LI. törvény
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
111/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
19/2016. (V. 25.) MNB rendelet
Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
7/2016. (V. 25.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról
1249/2016. (V. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

74. szám:

112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
16/2016. (V. 27.) NGM rendelet
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól
14/2016. (V. 27.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
15/2016. (V. 27.) NFM rendelet
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról
Köm.5001/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

75. szám:

113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet
Az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

76. szám:

2016. évi LII. törvény
Az állami tisztviselőkről

2016. évi LIII. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi LIV. törvény
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet
A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

77. szám:

20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
15/2016. (VI. 6.) MvM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Nemzeti Örökség Intézeténél történő végrehajtásáról
16/2016. (VI. 6.) MvM rendelet
A postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet módosításáról
38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről
172/2016. (VI. 6.) KE határozat
30/2016. (VI. 6.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata

78. szám:

115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól
116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
117/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
A közösségi agrármarketing tevékenységről
1252/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
A karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges bevándorlással összefüggő tevékenységének támogatásához szükséges források biztosításáról
1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
A mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről
1254/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről szóló 1203/2016. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról
1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

79. szám:

119/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A közúti árutovábbítási szerződésekről
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
122/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, valamint egyéb, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
124/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról
125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról
127/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
129/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

80. szám:

2016. évi LV. törvény
Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról
2016. évi LVI. törvény
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról
133/2016. (VI. 8.) Korm. rendelet
A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
19/2016. (VI. 8.) BM rendelet
Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
16/2016. (VI. 8.) NFM rendelet
A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról
Köf.5007/2016/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5023/2015/7. számú végz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
Köf.5024/2015/7. számú végz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése

81. szám:

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet
Egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról


Írta: mgiz Ideje: Június 13, hétfő, 00:34:21 (636 olvasás)

Hozzárendelt téma

Munkanélküliség, foglalkoztatásMunkajog, munkavédelemGyermek és ifjúságvédelemFogyatékkal, betegséggel élőkKözszolgálati vizsgákEsélyegyenlőségÖnkormányzatok helyzetéről, működ

"Jogszabályok" | Belépés/Regisztráció | 0 hozzászólás
Küszöb
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Toggle Content Kapcsolódó linkek
 Adatok: Esélyegyenlőség

A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Esélyegyenlőség:
Rokknatsági nyugdíjak- törvényjavaslat

Toggle Content Cikk minősítése
Átlagos eredmény: 0
szavazatok: 0

Áldozz egy pillanatot az idődből és minősítsd a cikket

Kitűnő
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Toggle Content Beállítások

Toggle Content A nap híre

Toggle Content Régebbi hírek
Március 25, péntek
Jogszabályok (0)
Március 21, hétfő
Jogszabályok (0)
Március 09, szerda
Jogszabályok (0)
Március 03, csütörtök
Jogszabályok (0)
Február 27, szombat
Jogszabályok (0)
Február 20, szombat
Jogszabályok (0)
Február 18, csütörtök
Kilépési program közszolgáknak? (0)
Február 16, kedd
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Munkajogi szeminárium (0)
Február 09, kedd
Jogszabályok (0)
Január 27, szerda
Munkajogi aktualitások 2016-ban - szakértői és bírói szemmel (0)
Január 23, szombat
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
Január 26, hétfő
Azonnali felmondás (0)
Január 26, hétfő
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
November 24, hétfő
Új tagok, új anyagok! (0)
Február 21, péntek
V. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
április 05, péntek
IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
Február 26, kedd
Pályázat! (0)
Február 16, szombat
Helyi adók-újdonság! (0)

Régebbi cikkek

Toggle Content Partnereink
Mindentudó

Telefalu

ITMentor

Telekuckó

Értelmi

Aktafórum

Lombikbaba


websas.hu

Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
PR Csoport: Hírek | Kameravilág - biztonság | Shaggy szőnyegek | varrogep88.hu | Honlap elemző teszt | Szobalevegő | Vajaiajtó | Webdesign nyíregyháza