Köziglap.hu  
Toggle ContentToggle Content .:: Kezdőlap :: Közösségi fórumok :: Regisztráció ::.
Toggle Content User Info

Üdvözlet Anonymous

(Regisztráció)

Csatlakozás:
Legutóbbi: Sandorildi
Új, ma: 0
Új, tegnap: 1
Összes: 4472

Látogató online:
Tag: 0
Látogató: 30
Összes: 30
Ki hol van?:
 Látogató:
01: Saját beállítások
02: Hírek archívuma
03: Hírek archívuma
04: Hírek archívuma
05: Hírek archívuma
06: Hírek archívuma
07: Hírek archívuma
08: Hírek archívuma
09: Hírek archívuma
10: Hírek archívuma
11: Hírek archívuma
12: Hírek archívuma
13: Hírek
14: Kezdőlap
15: Saját beállítások
16: Hírek
17: Hírek
18: Fórum
19: Hírek archívuma
20: Hírek archívuma
21: Hírek archívuma
22: Hírek archívuma
23: Hírek archívuma
24: Hírek archívuma
25: Hírek archívuma
26: Hírek archívuma
27: Hírek archívuma
28: Hírek archívuma
29: Hírek archívuma
30: Hírek archívuma

Bejelentkezett admin:

Nincs jelenleg adminisztrátor!

Toggle Content Modulok

Toggle Content KeresésToggle Content Élj! Ne túlélj!
Keress információért!
http://www.href.hu/x/gjgo

Toggle Content HIRTV

Toggle Content

Toggle Content ABACUS

Toggle Content http://www.linkpark.hu


Toggle Content Webnyertes

Toggle Content jogiforumhírek

Hírek › Jogszabályok
Esélyegyenlőség Magyar Közlöny 2016. 82-85. számok tartalmából

82. szám:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

83. szám:

135/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
Egyes repülőtéri zajvédelemmel összefüggő rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

39/2016. (VI. 10.) FM rendelet
A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról

17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról

84. szám:

136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról


137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Címer Bizottságról

139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

140/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

142/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

146/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

17/2016. (VI. 13.) MvM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről
1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről
1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről
1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A járműipari tesztpálya létrehozásáról
1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekről
1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról
1296/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alapító jogainak gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
1297/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzéseinek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről
1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt - KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű - "E-közbeszerzés" megnevezésű projektjének tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról

1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről
1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekről
1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról
1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
1303/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek 2016. február 1. és március 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni védekezési, valamint vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról
1304/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2016. évi többletforrás biztosításáról
1305/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról
1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósításra kerülő fejlesztések támogatásáról
1307/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Mezőkövesd város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1308/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Makovecz-hagyaték megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
1309/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
67/2016. (VI. 13.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
68/2016. (VI. 13.) ME határozat
A Magyarország és Bosznia-Hercegovina között a határon átnyúló és a szervezett bűnözés megelőzésében és az ezek elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
69/2016. (VI. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

85. szám:

157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról
159/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
1310/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról
1311/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Plácido Domingo és Renée Fleming budapesti fellépésének megvalósításáról
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről
1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről


Írta: mgiz Ideje: Június 14, kedd, 21:27:29 (690 olvasás)

Hozzárendelt téma

Informatikai érdekességek, hírekKözigazgatás korszerűsítéseEsélyegyenlőségÖnkormányzatok helyzetéről, működ

"Jogszabályok" | Belépés/Regisztráció | 0 hozzászólás
Küszöb
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Toggle Content Kapcsolódó linkek
 Adatok: Esélyegyenlőség

A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Esélyegyenlőség:
Rokknatsági nyugdíjak- törvényjavaslat

Toggle Content Cikk minősítése
Átlagos eredmény: 0
szavazatok: 0

Áldozz egy pillanatot az idődből és minősítsd a cikket

Kitűnő
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Toggle Content Beállítások

Toggle Content A nap híre

Toggle Content Régebbi hírek
Március 25, péntek
Jogszabályok (0)
Március 21, hétfő
Jogszabályok (0)
Március 09, szerda
Jogszabályok (0)
Március 03, csütörtök
Jogszabályok (0)
Február 27, szombat
Jogszabályok (0)
Február 20, szombat
Jogszabályok (0)
Február 18, csütörtök
Kilépési program közszolgáknak? (0)
Február 16, kedd
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Munkajogi szeminárium (0)
Február 09, kedd
Jogszabályok (0)
Január 27, szerda
Munkajogi aktualitások 2016-ban - szakértői és bírói szemmel (0)
Január 23, szombat
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
Január 26, hétfő
Azonnali felmondás (0)
Január 26, hétfő
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
November 24, hétfő
Új tagok, új anyagok! (0)
Február 21, péntek
V. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
április 05, péntek
IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
Február 26, kedd
Pályázat! (0)
Február 16, szombat
Helyi adók-újdonság! (0)

Régebbi cikkek

Toggle Content Partnereink
Mindentudó

Telefalu

ITMentor

Telekuckó

Értelmi

Aktafórum

Lombikbaba


websas.hu

Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
PR Csoport: Hírek | Kameravilág - biztonság | Shaggy szőnyegek | varrogep88.hu | Honlap elemző teszt | Szobalevegő | Vajaiajtó | Webdesign nyíregyháza