Köziglap.hu  
Toggle ContentToggle Content .:: Kezdőlap :: Közösségi fórumok :: Regisztráció ::.
Toggle Content User Info

Üdvözlet Anonymous

(Regisztráció)

Csatlakozás:
Legutóbbi: Sandorildi
Új, ma: 0
Új, tegnap: 1
Összes: 4472

Látogató online:
Tag: 0
Látogató: 31
Összes: 31
Ki hol van?:
 Látogató:
01: Saját beállítások
02: Hírek
03: Hírek
04: Hírek archívuma
05: Hírek archívuma
06: Hírek archívuma
07: Hírek archívuma
08: Hírek archívuma
09: Hírek
10: Hírek
11: Hírek
12: Hírek archívuma
13: Hírek
14: Kezdőlap
15: Saját beállítások
16: Hírek
17: Hírek
18: Fórum
19: Hírek archívuma
20: Hírek archívuma
21: Hírek archívuma
22: Hírek archívuma
23: Hírek archívuma
24: Hírek archívuma
25: Hírek archívuma
26: Hírek archívuma
27: Hírek archívuma
28: Hírek
29: Hírek
30: Hírek
31: Hírek archívuma

Bejelentkezett admin:

Nincs jelenleg adminisztrátor!

Toggle Content Modulok

Toggle Content KeresésToggle Content Élj! Ne túlélj!
Keress információért!
http://www.href.hu/x/gjgo

Toggle Content HIRTV

Toggle Content

Toggle Content ABACUS

Toggle Content http://www.linkpark.hu


Toggle Content Webnyertes

Toggle Content jogiforumhírek

Hírek › Jogszabályok
A 2016. évi Magyar Közlöny 106-119. számainak tartalmából:

106. szám:

16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet módosításáról
48/2016. (VII. 18.) FM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről
13/2016. (VII. 18.) AB határozat Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról
14/2016. (VII. 18.) AB határozat A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.45041/2014/3. számú végzése, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 01000/2033-2/2014.ált. számú közigazgatási határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

107. szám:

200/2016. (VII. 20.) Korm. rendelet A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
30/2016. (VII. 20.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
31/2016. (VII. 20.) BM rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
32/2016. (VII. 20.) BM rendelet A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
49/2016. (VII. 20.) FM rendelet A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet módosításáról
50/2016. (VII. 20.) FM rendelet A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

108. szám:
108
201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A távhűtési szolgáltatásról
202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
209/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
21/2016. (VII. 21.) MvM rendelet A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről szóló 2/2015. (I. 14.) MvM rendelet módosításáról
51/2016. (VII. 21.) FM rendelet Az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
52/2016. (VII. 21.) FM rendelet A zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról
53/2016. (VII. 21.) FM rendelet A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

109. szám:

215/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

110. szám:

216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól
217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet Az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól
219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról
222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
13/2016. (VII. 22.) HM rendelet A szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő rendszeresítésének, viselésének rendjéről és használatának részletes
25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
26/2016. (VII. 22.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
27/2016. (VII. 22.) NFM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

111. szám:

4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

112. szám:

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelet Az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről
22/2016. (VII. 28.) MvM rendelet Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
54/2016. (VII. 28.) FM rendelet Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól
29/2016. (VII. 28.) NFM rendelet A felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól
30/2016. (VII. 28.) NFM rendelet Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
31/2016. (VII. 28.) NFM rendelet Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
32/2016. (VII. 28.) NFM rendelet Az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet és az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, működtetéséről, hatásköréről, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről szóló 27/2004. (X. 6.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről
1403/2016. (VII. 28.) Korm. határozat Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a népegészségügyi szempontú megújult törzskarton rendszerének kidolgozásáról

113. szám:

25/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről
226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról
227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet Egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról
229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről
231/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
233/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet Egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

114. szám:

236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1423/2016. (VII. 29.) Korm. határozat A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

115. szám:

237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
33/2016. (VIII. 2.) BM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 17/2016. (V. 13.) BM rendelet módosításáról
34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet A hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
17/2016. (VIII. 2.) IM rendelet Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LVII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

116. szám:

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

117. szám:

31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet A „Fővárosi Állat- és Növénykert” ezüst emlékérme kibocsátásáról
32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet A „Fővárosi Állat- és Növénykert” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
33/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról
4/2016. (VIII. 8.) MEKH rendelet A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
14/2016. (VIII. 8.) HM rendelet A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

118. szám:

238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
240/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról
5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet Az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról

119. szám:

242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet A minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról
244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Írta: mgiz Ideje: Szeptember 06, kedd, 23:37:07 (514 olvasás)

Hozzárendelt téma

Esélyegyenlőség

"Jogszabályok" | Belépés/Regisztráció | 0 hozzászólás
Küszöb
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Toggle Content Kapcsolódó linkek
 Adatok:

A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: :
Szociális törvény egységes szerkezetben

Toggle Content Cikk minősítése
Átlagos eredmény: 0
szavazatok: 0

Áldozz egy pillanatot az idődből és minősítsd a cikket

Kitűnő
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Toggle Content Beállítások

Toggle Content A nap híre

Toggle Content Régebbi hírek
Március 25, péntek
Jogszabályok (0)
Március 21, hétfő
Jogszabályok (0)
Március 09, szerda
Jogszabályok (0)
Március 03, csütörtök
Jogszabályok (0)
Február 27, szombat
Jogszabályok (0)
Február 20, szombat
Jogszabályok (0)
Február 18, csütörtök
Kilépési program közszolgáknak? (0)
Február 16, kedd
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Jogszabályok (0)
Február 12, péntek
Munkajogi szeminárium (0)
Február 09, kedd
Jogszabályok (0)
Január 27, szerda
Munkajogi aktualitások 2016-ban - szakértői és bírói szemmel (0)
Január 23, szombat
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
Január 26, hétfő
Azonnali felmondás (0)
Január 26, hétfő
Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében (0)
November 24, hétfő
Új tagok, új anyagok! (0)
Február 21, péntek
V. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
április 05, péntek
IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (0)
Február 26, kedd
Pályázat! (0)
Február 16, szombat
Helyi adók-újdonság! (0)

Régebbi cikkek

Toggle Content Partnereink
Mindentudó

Telefalu

ITMentor

Telekuckó

Értelmi

Aktafórum

Lombikbaba


websas.hu

Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy
PR Csoport: Hírek | Kameravilág - biztonság | Shaggy szőnyegek | varrogep88.hu | Honlap elemző teszt | Szobalevegő | Vajaiajtó | Webdesign nyíregyháza