Új tankönyv és étkezési támogatás jövőre!
Október 15, szombat, 00:20:55

Írta: mgiz

Jövőre egyszerűsödik a tankönyv- és étkeztetési támogatások rendszere. A rászorultak után egységes összegű támogatást kapnak a fenntartók. Tényleges lesz az ingyenesség, írja a nol.hu:

A tankönyvcsomag könnyen többe is kerülhetett, mint az alap- és a kiegészítő támogatás együttvéve , ezen igyekszik javítani az új támogatási rendszer.

A rászorultság jogán jár a tankönyv és étkezési támogatás


A következő tanévben minden rászoruló diák után - de csak utánuk - egységesen tízezer forintos tankönyvtámogatás jár a költségvetési törvény tervezete szerint: ebből biztosítaniuk kell az iskoláknak az ingyenes tankönyvellátást. Ezzel jelentősen egyszerűsödik a támogatások elosztási rendszere. Az idén az önkormányzatok minden diák után 2400 forint tankönyvtámogatást kaptak. A rászoruló - tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű, a három-, vagy többgyermekes családban élő, illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő - diákok után kiegészítő támogatás is járt. Az 1-4. osztályban 3600, az 5-8. osztályban 7200, a középiskolában pedig 9600 forint.Az iskoláknak először is a rászorulóknak kellett ingyentankönyveket adni, majd ha maradt még pénz, azt lehetett szétosztani a többi tanuló között. Csoportosíthatták az összegeket aszerint is, hogy melyik évfolyamon mennyibe került a tankönyvcsomag. A rászorulók ingyenes tankönyvellátásához föl lehetett használni a 2400 forintos alaptámogatást is.


A rendszer túl bonyolult volt, vagy nem volt megfelelő a tájékoztatás. Sok intézményben úgy értelmezték, hogy csak a kiegészítő támogatás összege jár a rászorulóknak, így, ha annál drágább volt a tankönyvcsomag, a szülőkkel kifizettették a fennmaradó részt. A tankönyvcsomag könnyen kerülhetett többe, mint az alap- és a kiegészítő támogatás együttvéve, hiszen az alsó tagozatosok tankönyvcsomagjainak ára átlagosan 4500-7000 forint volt: a támogatások együttes összege ezeken az évfolyamokon viszont csak 6 ezer forint. Az 5-8. osztályosok és a középiskolások tankönyvcsomagjaiért 6-15 ezer forintot kell fizetni, miközben csak 9600, illetve 12 ezer forint a támogatás. Csakhogy az jogellenes, ha az ingyen- tankönyvért pénzt kérnek, mint ahogyan az is, ha a tanévkezdésre adott dupla családi pótlékból vonják le a tankönyvek árát. Márpedig erre is akadt példa.


Az oktatási tárcánál 208 településről jeleztek problémát a tankönyvek ingyenességével kapcsolatban. A minisztérium a jegyzőktől kért tájékoztatást. Kiderült: számos helyen azt hitték, az ingyenesség csak addig az összegig jár, amit az állam külön erre a célra biztosított, vagyis az alaptámogatás összegét nem erre használták. Azóta már több jegyző jelezte, hogy egy hónapon belül visszatéríti a szülőknek az ingyenes tankönyvekért jogtalanul beszedett pénzt.


A szaktárca szerint a rendszer leegyszerűsítésével a félreértések kiküszöbölhetők. Kotán Attila, a tárca főosztályvezetője elmondta: a jogosultak köre nem változik, de a 2400 forintos alaptámogatás és a differenciált kiegészítő támogatás megszűnik. Helyette szeptembertől csak a rászoruló diákok után jár pénz, de egységesen tízezer forint. Ezt az iskoláknak úgy kell majd kezelniük, hogy a jogosultaknak biztosítsák a tankönyvek ingyenességét, az esetlegesen fennmaradó pénzt pedig saját belátásuk szerint oszthatják szét a többi diák között. Kotán azt nem tudta megmondani, hogy az új rendszer több vagy kevesebb állami forrást igényel, mivel a rászorulók száma csak a következő tanév elején derül ki. De mint mondta, a cél nem a költségek csökkentése vagy növelése, hanem az elosztás egyszerűsítése.


Hasonló lesz a helyzet az étkeztetési támogatásnál is. Az idén az összes iskolai vagy kollégiumi meleg étkeztetésben részt vevő gyermek után járt 20 ezer forint alaptámogatás, a rászorultak után pedig további 30 ezer forint. Az utóbbiak így fél áron kaptak ételt. Ezt az alap- és a kiegészítő támogatásból kellett biztosítani. Jövőre ez a különbségtétel megszűnik, és minden rászoruló után egységesen 50 ezer forint támogatás jár: ebből kell számukra biztosítani a kedvezményes étkeztetést.

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu