Jövőnk esélye a gyermek vitanaphoz
Február 25, vasárnap, 00:10:13

Írta: Holdanyó

Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak!

Elemezhetnénk hosszan, részletesen, hol és milyen mértékű diszkriminációval találkozunk a gyermekekkel, a gyermeket, különösen az átlagosnál több gyermeket nevelőkkel, a családot tervezőkkel szemben. Úgy véljük, ezeket az ismereteket, adatokat minden érdeklődő több-kevesebb fáradsággal megszerezheti.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete javaslatai
a Jövőnk esélye a gyermek című 2007. február 20-i politikai vitanapra


Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak!

Elemezhetnénk hosszan, részletesen, hol és milyen mértékű diszkriminációval találkozunk a gyermekekkel, a gyermeket, különösen az átlagosnál több gyermeket nevelőkkel, a családot tervezőkkel szemben. Úgy véljük, ezeket az ismereteket, adatokat minden érdeklődő több-kevesebb fáradsággal megszerezheti.

Ehelyett ma inkább konszenzust kérünk, ajánlunk a hatalmat gyakorlóknak, a pártoknak. Erősen reméljük, hogy az alábbiakban meg tudnak állapodni, ezekben pártállástól függetlenül egyet tudnak érteni.

1. A gyermek a közkincs. Akkor is, ha egyke, és akkor is, ha húsz testvére van. Az állampolgárok, családok gyermekszám-terveinek megvalósulását elősegíteni fontos népesedéspolitikai cél, elemi társadalmi kötelesség.

2. A gyermek ideális esetben a családjában nevelkedik. Ezt elősegíteni a gyermek mindenek felett álló érdekében áll, de a társadalom számára is a legmegfelelőbb. A gyermek érdekeit, a többgyermekes családi élet sajátosságait minden társadalmi alrendszerben és döntésben figyelembe kell venni.

3. Gyermek nem éhezhet, nem válhat hajléktalanná, nem maradhat tanszerek, ruha, cipő, valamint fejlesztő iskola és minőségi egészségügyi ellátás nélkül. A gyermek nélkülözését a családjában kell megelőzni.

4. A gyermek egészségének megőrzésére, oktatására, nevelésére fordított minden fáradság, idő és pénz busásan megtérülő beruházás.

5. A gyermeknevelés mindenkor a közteherviselés része, amit minden törvénynek és intézkedésnek figyelembe kell vennie.

6. Bármilyen nagy gazdasági vagy egyéb gondok közepette is a gyermeket és az ő gondozásával lekötött szülőt, valamint a várandós anyát a lehető legnagyobb mértékben meg kell kímélni bármiféle megszorításoktól. A gazdasági fellendülés hasznaiból leghamarabb a gyermekeknek, a gondozásukkal lekötött szülőknek és a várandós anyáknak kell részesülniük.

7. Folyamatosan figyelni kell e célok megvalósulását, és a felmerülő problémák megoldásának prioritást kell élveznie.


A 20 éves Nagycsaládosok Országos Egyesülete változatlanul felajánlja, hogy tapasztalataival segíti a fenti célok maradéktalan megvalósulását.

2007. február 15.
Dr. Szabó Endre
elnök

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu