Iskoláztatási támogtás felfüggesztése
Március 04, vasárnap, 21:55:35

Írta: mgiz

A Magyar Közlöny 24. számában jelent meg a 21/2012. (II. 29.) számú Kormány rendelet, amely módosítja a gyámhatóságokról, valamint gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendeletet.
Hatályba lépésének ideje: 2012. március 3.

Az 1997. évi XXXI. törvény ez év januári változásával összhangban változnak az iskolai támogatás felfüggesztésének szabályai.
Vizsgálni kell, hogy az iskolából hiányzó betöltötte-e a 16. életévét és új szabály az iskolai támogatás szüneteltetése.


50 óra igazolatlan hiányzás esetén, ha a gyermek nem töltötte be a 16. évét a jelzés érkezéséig, az iskolai támogatás felfüggesztését és védelembe vételét kell elrendelni a gyámhatóságoknak, legfeljebb a 16. évét betöltését követő első felülvizsgálatig.

Ha a gyermek a 16. évét betöltötte, a gyámhatóság döntéshozatal nélkül megkeresi a Magyar Államkincstár megfelelő szervét, kezdeményezve az iskolai támogatás szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását, s ezt követően eljár Kormány rendelet megfelelő szabályai szerint. (91/S-91/T. §-ok)E szabályok a 2012. január 31-ét követően érkezett jelzések esetében alkalmazhatók.

A felfüggesztés kezdő időpontja a döntés jogerőre emelkedését követő hónap első napja.

A felülvizsgálatra vonatkozó új rendelkezéseket a 2012. január 31-ét követő felülvizsgálati eljárásokban kell alkalmazni.

A felülvizsgálati eljárás eredményeként hozott döntés tartalma is változik.

Ha a gyermek a felülvizsgálati eljárás alatt tölti be a 16. évét, az iskoláztatási támogatás felfüggesztését meg kell szüntetni.

Ha 16. évének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő felülvizsgálat során az igazolatlan hiányzások száma eléri a tízet, meg kell szüntetni a felfüggesztést és kezdeményezni a szüneteltetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetén a családtámogatási folyószámlán összegyűlt összeg központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetésére kell intézkedni.

Amennyiben a 16. éltévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és azt követő felülvizsgálat során az igazolatlan hiányzások száma nem éri el a tízet, meg kell szüntetni a felfüggesztést és kezdeményezni a szüneteltetést. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetén a havi részletekben, természetbeni formában történő kifizetést kell elrendelni és eseti gondnokot rendelni a gyermek részére.

/Gyer. XIII. fejezet; 91/S-91/U. §-ok, 174. § (3)/

A nagykorúvá váltak esetében a védelembe vétel megszűnik, az iskoláztatási támogatás felfüggesztésében a fenti 174. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

A Kormán rendelet módosítása rendezi a külföldre távozott családok helyzetét is, iskoláztatási támogatás szüneteltetésében a Kincstár kell értesíteni a gyámhatóságnak.

Az új szabályoknak megfelelően módosult a 331/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet.

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu