IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia
április 05, péntek, 00:57:50

Írta: mgiz

Hogyan lehet felelősen gazdálkodni az önkormányzati vagyonnal?

Budapest, 2013. április 4. -- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara és a Fővárosi Vagyonkezelő Zrt. konferenciát rendez 2013. április 11-12-én IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia címmel.

A helyi és megyei önkormányzatok gazdálkodási tevékenységében egyre jelentősebb a vagyongazdálkodási tevékenység. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás eredményessége nagymértékben függ az önkormányzatok gazdálkodással kapcsolatos döntéseitől. Az önkormányzatok által létrehozott vagyonkezelő szervezetek sokfélék mind szervezeti formájukat, mind működésüket tekintve. Egymás tevékenységét csak részben ismerve dolgoznak, így megállapítható, hogy vannak olyan technikák, amelyeket érdemes összegyűjteni, rendszerezni, és mint szakmai javaslatot a jogszabályalkotók, a jogszabály alkalmazók figyelmébe ajánlani.


A Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. mint társszervező kezdeményezte a gyakorlattal rendelkező vidéki önkormányzatok mellett működő vagyonszervezői szervezetek tapasztalatainak összegyűjtését. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara a rendezvény tudományos támogatója, és annak hátterét biztosítja. Célul tűzi ki az önkormányzatok vagyongazdálkodásának jogszabályi, pénzügyi, ingatlanszakmai feltételeinek segítését, a gyakorlati munka szervezését, közös ajánlások kidolgozását.

A tapasztalatok rendszerezésével olyan megoldások javasolhatók, amelyek gazdaságosabbá eredményesebbé tehetik az önkormányzati vagyongazdálkodást.

A rendezvény fővédnökei Dr. Cserny Ákos dékán úr, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazga-tástudományi Karának dékánja és Tarlós István úr, Budapest főpolgármestere. A több, mint száz résztvevő a terület szaktekintélyeinek mintegy harminc előadását hallgathatja meg.

A megnyitót Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes (Budapest Főváros Önkormányzata) és Dr. Cserny Ákos dékán úr tartják.

Fő témák: Fenntartható települési stratégiák Magyarországon - Az önkormányzatok működésének jogszabályi változásai, az önkormányzati rendszer megújulása - A nemzeti vagyonról szóló törvény önkormányzati vonatkozásai - Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlan vagyon állami átvételének tapasztalatai - Az önkormányzati adósságrendezés tapasztalatai - Az önkormányzati feladatok végrehajtásának belső- és külső finanszírozási lehetőségei 2013-ban, különös tekintettel az uniós forrásokra - Az önkormányzatok a hazai fejlesztéspolitika rendszerében - Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései - Az önkormányzati vagyon működtetése - A közszolgáltatás-szervezés jogi korlátai (az önkormányzati vagyon és gazdálkodás szabályai, az önkormányzatok részvétele gazdasági társaságokban) - Helyi pénz Magyarországon - Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása az önkormányzat munkájában - szolgáltató földhivatal - Önkormányzati vagyonkataszter, települési térinformatika - Vagyonkezelői jog átadása, erőforrás kihelyezés (outsourcing) és alkalmazás-szolgáltatás (ASP) az önkormányzatoknál - Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének tapasztalatai, - Innovációk az önkormányzati vagyongazdálkodásban - Az önkormányzati szakemberek képzésének és továbbképzésének aktuális kérdései - Egyéb témák, a "legjobb gyakorlatok" bemutatása

Külön érdekesség, hogy a konferencia keretében kerül sor ,,Az év önkormányzati vagyongazdálkodója 2012'' díj átadására. 2013-ban - szakítva az eddigi hagyományokkal - olyan helyi önkormányzatok és/vagy társulások pályázatát vártuk, amelyek a a legjobb megoldásokat dolgozták ki a gazdasági válság időszakában, így például olyan, más települések számára is példaértékű konstrukciót alakítottak ki, amellyel biztosítani tudják az önkormányzat és önkormányzati háttérintézmények működését, a települési foglalkoztatottak létszámának fenntartását, megakadályozzák a munkanélküliek számának növekedését, munkahelyteremtő beruházások megvalósítását, a helyi települési gazdálkodás fellendítését (pl. a lakosság illetve a helyi kkv-k bevonásával).



Honlap: http://www.vagyongazdalkodas.hu/onkormanyzati

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu