Jogszabályok
Február 12, péntek, 18:40:29

Írta: mgiz

Magyar közlönyök: 2016. 15.
16.
17. számok


15. szám fontosabb jogszabályok
7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről
8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
9/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
11/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
14/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Fonciére Polygone Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 99,9934169% társasági részesedésének állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6/2016. (II. 9.) FM rendelet
Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
7/2016. (II. 9.) FM rendelet
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról
1/2016. (II. 9.) IM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
1023/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Világélelmezési Program Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről
1024/2016. (II. 9.) Korm. határozat
Az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
1025/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról
1026/2016. (II. 9.) Korm. határozat
Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálásáról
1027/2016. (II. 9.) Korm. határozat
Az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről
1028/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhelyezéséhez és működéséhez szükséges eszközbeszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
1029/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Lendvai Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatokról
1030/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról
1031/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A 2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról
1032/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

16. szám jogszabályok kivonatosan:
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

18/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

17. szám:

20/2016. (II. 11.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8/2016. (II. 11.) FM rendelet
Egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu