Jogszabályok
Február 27, szombat, 23:43:46

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 22-24. számok tartalma kivonatosan

22. szám:
4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

3/2016. (II. 22.) IM rendelet
A polgári eljárásban a tárgyalás, valamint a személyes meghallgatás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról

7/2016. (II. 22.) NGM rendelet
Egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

3/2016. (II. 22.) NFM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról

3/2016. (II. 22.) AB határozat
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

23. szám:

8/2016. (II. 23.) NGM rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

Köf.5048/2015/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

24. szám:

23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési megállapodás kihirdetéséről

24/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról

27/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

29/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

33/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1/2016. (II. 25.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról


1060/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1062/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről

1063/2016. (II. 25.) Korm. határozat
Mintagazdaságok kijelöléséről

1064/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány közfeladat ellátása elősegítéséhez szükséges intézkedésekről

1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről

1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

1067/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő műtárgyak beszerzése érdekében elvégzendő és további egyéb feladatokról

1068/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Mezőkövesd város területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

1069/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Rácalmás város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1071/2016. (II. 25.) Korm. határozat
Egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról


1074/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2016. évi működésének támogatásáról

1075/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és korszerűsítése második ütemének támogatásáról

1076/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok kiegészítő támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1078/2016. (II. 25.) Korm. határozat
Az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése” című és az „M70 autóút, Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1079/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu