Jogszabályok
Március 03, csütörtök, 21:31:16

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 25-28. számok tartalma:

25. szám:

34/2016. (II. 26.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény II. melléklete módosításának kihirdetéséről
2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet
Egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
4/2016. (II. 26.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról
1080/2016. (II. 26.) Korm. határozat
A „Komplex útfelújítási program” végrehajtásához szükséges átmeneti intézkedésekről

26. szám:

35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet
Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről
12/2016. (II. 29.) FM rendelet
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
1081/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa 2017. évi miniszteri szintű ülése Budapesten történő megrendezésének felajánlásáról
1082/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő Jóelőirányzat-átcsoportosításról
1083/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú („»Kék-víz« – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
1085/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre” című, és a „PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1087/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése: Keleti pályaudvar–Kőbánya-felső és a Rákos–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Rákos–Hatvan között” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1088/2016. (II. 29.) Korm. határozat
Az „ETCS L2-BL2 fedélzeti eszközök telepítése 10+25 mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1089/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A közúti intelligens közlekedési rendszerekkel összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1090/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „CNG Clean Fuel Box Projekt – CNG infrastruktúra magyarországi kiépítésének előmozdítása a TEN-T közúti folyosók mentén a magyar fejlesztésű és gyártású Clean Fuel Box komplex szolgáltatással megjelenő önkiszolgáló töltőegységek piacközeli tesztüzemével” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1091/2016. (II. 29.) Korm. határozat
Egyes nyugat-magyarországi vasútvonalak fejlesztése előkészítésére irányuló projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1092/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Futópálya túlfutást megelőző rendszer (ROPS)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1093/2016. (II. 29.) Korm. határozat
Az „A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1094/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1095/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Gubacsi vasúti híd átépítése – előkészítés” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1096/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1097/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról
25/2016. (II. 29.) ME határozat

27. szám:

4/2016. (III. 1.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról
5/2016. (III. 1.) MNB rendelet
Egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
6/2016 (III. 1.) MNB rendelet
A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról
5/2016. (III. 1.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról
4/2016. (III. 1.) AB határozat
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontja 2014. december 31-ig hatályos szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
5/2016. (III. 1.) AB határozat
A Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.260/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1098/2016. (III. 1.) Korm. határozat
A Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program támogatásáról
1099/2016. (III. 1.) Korm. határozat
A tejágazat átfogó intézkedési tervéről

28. szám:

13/2016. (III. 2.) FM rendelet
A vadgazdálkodási tájegységekről
14/2016. (III. 2.) FM rendelet
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
15/2016. (III. 2.) FM rendelet
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosításáról
1001/2016. (III. 2.) AB Tü. határozat Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről
2/2016. (III. 2.) OGY határozat A 2016-os év magyar–lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról
14/2016. (III. 2.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata
16/2016. (III. 2.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu