Jogszabályok
Március 09, szerda, 20:05:20

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 29-32. számok tartalma:

29.szám

36/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
A vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
38/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
39/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításról
40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
4/2016. (III. 3.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
Köf.5050/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1103/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A derogációs ivóvízminőség-javító projektek végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról
1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat
Az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
1105/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1106/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1107/2016. (III. 3.) Korm. határozat
Az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1108/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről
1110/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1111/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról
1112/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt címének és forrásszerkezetének módosításáról
1113/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú („Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról
27/2016. (III. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

30. szám:

2/2016. (III. 5.) MK rendelet
A családi otthonteremtési kedvezményre, valamint az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámok és hirdetések részletes szabályairól
4/2016. (III. 5.) NFM rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
Köf.5055/2015/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

31. szám:
7/2016. (III. 7.) BM rendelet
A részleges határzár magyar–horvát határon történő fenntartásáról szóló 6/2016. (II. 18.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

32. szám:

8/2016. (III. 8.) BM rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról
5/2016. (III. 8.) IM rendelet
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu