Jogszabályok
Március 21, hétfő, 00:15:41

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 33-36. számok tartalma:

33. szám:

2016. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
2016. évi II. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról
42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
1115/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól független műholdas összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról
1117/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról

34. szám:
2016. évi III. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi V. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2016. évi VI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi VII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről
2016. évi VIII. törvény
A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról
46/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
47/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Az Építés Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak központi költségvetési szerv által történő átvételéről
48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A budai vasútfejlesztés, a kapcsolódó köztéri területfejlesztés és csomópontfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1120/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Hauszmann-terv végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
1121/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A "Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékév megrendezésével összefüggő feladatokról
1122/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó feladatokról, valamint a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról
1123/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról
1124/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és kapcsolódó eljárások lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi kompenzáció forrásának biztosításáról szóló 1046/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról
1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról
1126/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az egyes járási hivatalok kialakításához szükséges források biztosításáról
1127/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - élelmiszerlánc-felügyeleti díj megváltozott szabályozása miatti - pénzügyi helyzetének rendezéséről
1128/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely kialakításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról
1129/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A Lakitelek Népfőiskola 2016-2017. évi beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
1130/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az újfehértói sportcentrum kialakításáról szóló 1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról
1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
1132/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú ["Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)"] című projekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról, valamint egy vasúti közlekedéssel összefüggő projekt kiemelt projektként történő nevesítésének visszavonásáról
28/2016. (III. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29/2016. (III. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30/2016. (III. 10.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
31/2016. (III. 10.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

35. szám:

50/2016. (III. 11.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
16/2016. (III. 11.) FM rendelet
A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosításáról
17/2016. (III. 11.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról
6/2016. (III. 11.) AB határozat
A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1134/2016. (III. 11.) Korm. határozat
A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1191/2015. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról
1135/2016. (III. 11.) Korm. határozat
A Terrorelhárítási Központ által ellátandó, a Karmelita kolostorhoz kapcsolódó személyvédelmi kiadások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
33/2016. (III. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti Gazdasági Együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

36. szám:

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről
9/2016. (III. 17.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról
5/2016. (III. 17.) NFM rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1136/2016. (III. 17.) Korm. határozat
A megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2033/2015. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu