Jogszabályok
Március 25, péntek, 19:01:21

Írta: mgiz

Magyar Közlöny

2016. 37-41. számok tartalma


37. szám:
52/2016. (III. 21.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról
1138/2016. (III. 21.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti programozási időszak zárásával kapcsolatos feladatokról
1139/2016. (III. 21.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosításáról
1140/2016. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
1141/2016. (III. 21.) Korm. határozat
Az „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról
1142/2016. (III. 21.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0010 azonosító számú („Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
1143/2016. (III. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

38. szám:

53/2016. (III. 22.) Korm. rendelet
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
7/2016. (III. 22.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
10/2016. (III. 22.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
18/2016. (III. 22.) FM rendelet
A Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

39. szám:

2016. évi IX. törvény
A behajtási költségátalányról
2016. évi X. törvény
Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról
54/2016. (III. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

40. szám:

2016. évi XI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
1144/2016. (III. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról

41. szám:

55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
1145/2016. (III. 24.) Korm. határozat
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekről

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu