Jogszabályok
április 04, hétfő, 21:13:56

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 42-45. számok tartalma

42. szám:
56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
61/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
3/2016. (III. 25.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
9/2016. (III. 25.) NGM rendelet
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről
1150/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1152/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló, területi közigazgatási informatikai, valamint az E-közbeszerzés tárgyú projektek tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács koordinációs célú felülvizsgálatba történő bevonásáról
1153/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
34/2016. (III. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint a Bosznia-hercegovinai Föderáció Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról
35/2016. (III. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint a Macedón Köztársaság Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról
36/2016. (III. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a próbarendszámok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

43. szám:
7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
19/2016. (III. 30.) FM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
20/2016. (III. 30.) FM rendelet
A Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
6/2016. (III. 30.) NFM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Köf.5053/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

44. szám:
62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
63/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról szóló 191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
64/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
65/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
73/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
21/2016. (III. 31.) FM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

45. szám:
2016. évi XII. törvény
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu