Jogszabályok
április 12, kedd, 20:30:44

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 46-50. számok tartalma:

46. szám:

74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról
76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
23/2016. (IV. 5.) FM rendelet
A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
5/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról
6/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A Magyar Felsőoktatás Napjáról
7/2016. (IV. 5.) OGY határozat
Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről
1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról

47. szám:

2016. évi 47. szám
2016. április 6.
77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

8/2016. (IV. 6.) MNB rendelet
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
7/2016. (IV. 6.) AB határozat
Az Országgyűlés által a 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 2. §-a alaptörvény-ellenessége hiányának megállapításáról
8/2016. (IV. 6.) AB határozat
Az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 4. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 162. § (4) és (7) bekezdéseit megállapító rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról
9/2016. (IV. 6.) AB határozat
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.59/2015.3 számú és a 12.M.1642/2015/5. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről
1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának támogatásáról
1168/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság ICT 2017 konferencia és kiállítás budapesti megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
1170/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján létrehozott Párizsi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1171/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1172/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
37/2016. (IV. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
38/2016. (IV. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
39/2016. (IV. 6.) ME határozat
A Magyarország és Ukrajna között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

48. szám:

11/2016. (IV. 8.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
24/2016. (IV. 8.) FM rendelet
Egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

49. szám:

2016. évi 49. szám
2016. április 11.
2016. évi XIII. törvény
Az uniós vámjog végrehajtásáról
2016. évi XIV. törvény
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XV. törvény
A nemzeti otthonteremtési közösségekről
2016. évi XVI. törvény
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
2016. évi XVII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
2016. évi XVIII. törvény
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2016. évi XIX. törvény
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról
2016. évi XX. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2016. évi XXI. törvény
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi XXII. törvény
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
25/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
26/2016. (IV. 11.) FM rendelet
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól
27/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról
28/2016. (IV. 11.) FM rendelet
A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

50. szám:

78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről
79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
1175/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról
1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó megrendezéséről
1185/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu