Jogszabályok
április 20, szerda, 19:48:01

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 51-55. számok tartalma

51. szám:
80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
Az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
A Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


52. szám:
84/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet
A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
85/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról
1195/2016. (IV. 13.) Korm. határozat
Az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról és az ehhez szükséges források biztosításáról

53. szám:


2016. évi XXIII. törvény
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1/2016. (IV. 15.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
6/2016. (IV. 15.) HM rendelet
A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
2/2016. (IV. 15.) KKM rendelet
A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról
1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
1199/2016. (IV. 15.) Korm. határozat
A „Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról
1200/2016. (IV. 15.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1202/2016. (IV. 15.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

54. szám:

1203/2016. (IV. 18.) Korm. határozat
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről
1204/2016. (IV. 18.) Korm. határozat
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának bővítéséről

55. szám:
2016. évi XXIV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről
2016. évi XXV. törvény
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2016. évi XXVI. törvény
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról

2016. évi XXVII. törvény
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
8/2016. (IV. 19.) NFM rendelet
Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről
1205/2016. (IV. 19.) Korm. határozat
A 2018. évi Ifjúsági (U18) Atlétikai Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu