Jogszabályok
Június 14, kedd, 21:27:29

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 82-85. számok tartalmából

82. szám:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

83. szám:

135/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
Egyes repülőtéri zajvédelemmel összefüggő rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

39/2016. (VI. 10.) FM rendelet
A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról

17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról

84. szám:

136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról


137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Címer Bizottságról

139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

140/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

142/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

146/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

17/2016. (VI. 13.) MvM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről
1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről
1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről
1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A járműipari tesztpálya létrehozásáról
1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekről
1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról
1296/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alapító jogainak gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
1297/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzéseinek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről
1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt - KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű - "E-közbeszerzés" megnevezésű projektjének tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról

1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről
1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekről
1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról
1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
1303/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek 2016. február 1. és március 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni védekezési, valamint vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról
1304/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2016. évi többletforrás biztosításáról
1305/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról
1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósításra kerülő fejlesztések támogatásáról
1307/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Mezőkövesd város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1308/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Makovecz-hagyaték megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
1309/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
67/2016. (VI. 13.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
68/2016. (VI. 13.) ME határozat
A Magyarország és Bosznia-Hercegovina között a határon átnyúló és a szervezett bűnözés megelőzésében és az ezek elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
69/2016. (VI. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

85. szám:

157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról
159/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
1310/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról
1311/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Plácido Domingo és Renée Fleming budapesti fellépésének megvalósításáról
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről
1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu