Jogszabályok
Június 28, kedd, 22:18:54

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 86-92. számai tartalmából

86. szám:
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása(2016. június 14.)
2016. évi LVII. törvény
Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról
2016. évi LVIII. törvény
A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről
2016. évi LIX. törvény
Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2016. évi LX. törvény
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
2016. évi LXI. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2016. évi LXII. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
2016. évi LXIII. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
2016. évi LXIV. törvény
Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról


87. szám:

2016. évi LXV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi LXVI. törvény
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
162/2016. (VI. 15.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
22/2016. (VI. 15.) BM rendelet
A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról
40/2016. (VI. 15.) FM rendelet
A Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 151/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

88. szám:

2016. évi LXVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

2016. évi LXVIII. törvény
A jövedéki adóról
2016. évi LXIX. törvény
A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi LXX. törvény
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet
A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

89. szám:

3/2016. (VI. 22.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
41/2016. (VI. 22.) FM rendelet
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

90. szám:

2016. évi LXXI. törvény
A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2016. évi LXXII. törvény
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi LXXIII. törvény
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
2016. évi LXXIV. törvény
A településkép védelméről
2016. évi LXXV. törvény
Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről
2016. évi LXXVI. törvény
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
2016. évi LXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
2016. évi LXXVIII. törvény
Egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról
2016. évi LXXIX. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2016. évi LXXX. törvény
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi LXXXI. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2016. évi LXXXII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról
2016. évi LXXXIII. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2016. évi LXXXIV. törvény
A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról
2016. évi LXXXV. törvény
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
2016. évi LXXXVI. törvény
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2016. évi LXXXVII. törvény
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról
2016. évi LXXXVIII. törvény
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
2016. évi LXXXIX. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással összefüggő módosításáról
165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról


91. szám:

2016. évi XC. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
2016. évi XCI. törvény
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról
2016. évi XCII. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

92. szám:

2016. évi XCIII. törvény
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről
2016. évi XCIV. törvény
A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények módosításáról
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet
A 2016/2017. tanév rendjéről

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu