Jogszabályok
Július 16, szombat, 19:46:09

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. évi 93-105. számai tartalmából:

93. szám:

42/2016. (VI. 28.) FM rendelet A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
9/2016. (VI. 28.) IM rendelet Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről
10/2016. (VI. 28.) IM rendelet A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
11/2016. (VI. 28.) IM rendelet Az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
20/2016. (VI. 28.) NGM rendelet A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

94. szám:

21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról
22/2016. (VI. 29.) MNB rendelet Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról
18/2016. (VI. 29.) MvM rendelet Az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről
19/2016. (VI. 29.) MvM rendelet A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról
23/2016. (VI. 29.) BM rendelet Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
44/2016. (VI. 29.) FM rendelet A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról
9/2016. (VI. 29.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
10/2016. (VI. 29.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
12/2016. (VI. 29.) IM rendelet Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról
13/2016. (VI. 29.) IM rendelet Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról
14/2016. (VI. 29.) IM rendelet Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
15/2016. (VI. 29.) IM rendelet A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosításáról
21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet A hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról

95. szám:

167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról
24/2016. (VI. 30.) BM rendelet A bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
25/2016. (VI. 30.) BM rendelet A bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
26/2016. (VI. 30.) BM rendelet A bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről
45/2016. (VI. 30.) FM rendelet A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
19/2016. (VI. 30.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról
Köf.5009/2016/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozat A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról

96. szám:
Magyarország Alaptörvénye Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)


97. szám:

168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
173/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A helyi földbizottságok ügyféli jogairól
176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról
177/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
179/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
180/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
182/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről
1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról
1317/2016. (VII. 1.) Korm. határozat A kormányablakok kialakításához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
1318/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Az M3 metró pótlását szolgáló autóbuszokról
1319/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Az Ős-Dráva nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról
1322/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága 2019. évi nemzetközi kongresszusának Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati támogatásról
1323/2016. (VII. 1.) Korm. határozat A KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú („VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” című) és a KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 azonosító számú („VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó”) című nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes árvízvédelmi és vízgazdálkodási célú projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat A KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
1325/2016. (VII. 1.) Korm. határozat A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről
1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozat A TIOP-1.3.4-15/1 azonosító számú („Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése” című) konstrukció keretében egyes felsőoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztési projektjei támogatásáról
1327/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

98. szám:

20/2016. (VII. 4.) MvM rendelet Az Információs Hivatalban működő Becsületbíróságról
11/2016. (VII. 4.) HM rendelet A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól
1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat Az Egészséges Budapest Program előkészítéséről
1334/2016. (VII. 4.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
1335/2016. (VII. 4.) Korm. határozat A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése” című) és a KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008 azonosító számú („Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című) projektek támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
1336/2016. (VII. 4.) Korm. határozat A GINOP-3.4.1-15-2016-00086 azonosító számú („Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Pápai járásban” című) projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról
1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat A „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról
1338/2016. (VII. 4.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1339/2016. (VII. 4.) Korm. határozat Az egri érseki palota alatt található pincerendszer helyzetének rendezéséről

99. szám:

12/2016. (VII. 5.) HM rendelet A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról
16/2016. (VII. 5.) IM rendelet A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
233/2016. (VII. 5.) KE határozat Országos népszavazás időpontjának
kitűzéséről
1341/2016. (VII. 5.) Korm. határozat Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

100. szám:

Köf.5002/2016/6. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1343/2016. (VII. 6.) Korm. határozat A közszolgálati ellenőrzések 2016. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

101. szám:
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

102. szám:

23/2016. (VII. 8.) MNB rendelet A „Szent Márton” ezüst emlékérme kibocsátásáról
24/2016. (VII. 8.) MNB rendelet A „Szent Márton” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

103. szám:

14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelet A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról
24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről
21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről
1356/2016. (VII. 12.) Korm. határozat Az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes magyar vezetésű konzorciumok második pályázati fázishoz szükséges állami támogatások biztosításáról

104. szám:

183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról
185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek együttműködésének rendjéről
186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról
187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról
188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
190/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról
192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról
195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
25/2016. (VII. 13.) MNB rendelet A „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
26/2016. (VII. 13.) MNB rendelet A szélfelirattal ellátott „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
27/2016. (VII. 13.) MNB rendelet A „Zsigmond aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
46/2016. (VII. 13.) FM rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
Köf.5016/2016/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról
1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozat A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról


105. szám:

199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelet Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
27/2016. (VII. 15.) BM rendelet A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
28/2016. (VII. 15.) BM rendelet A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról
29/2016. (VII. 15.) BM rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról
15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról
47/2016. (VII. 15.) FM rendelet A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
22/2016. (VII. 15.) NFM rendelet Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu