A MAGYAR CSALÁDJOG FŐBB ANYAGI ÉS PERJOGI VÁLTOZÁSAI Szakmai Képzés 2018
április 17, kedd, 07:04:23

Írta: hivatalnok

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) elfogadásával megváltozott a magyar családjog rendszerbeli elhelyezkedése, normarendszerét sajátos alapelvek határozzák meg, és számos jogintézményének megtörtént a társadalmi és gazdasági változásoknak, a nemzetközi elvárásoknak és a bírói gyakorlatnak megfelelő újragondolása.
A Polgári Perrendtartás (Pp.) 2018. január 1-je óta külön fejezetben rendezi a személyi állapotot érintő perek közös, az általánostól eltérő szabályait, majd ezt követően a Ptk. szerkezetéhez igazítva határozza meg az egyes, személyi állapotot érintő perek különös szabályait.


Szakmai Képzés
2018 / május / 9 / szerda / 10-15:30-ig / OKISZ Irodaház
]ELŐADÓNK:
DR. KATONÁNÉ DR. PEHR ERIKA
egyetemi docens PTE ÁJK Polgárjogi Tanszék
TÉMAKÖRÖK: A nagykorú személy belátási képessége csökkenése/hiánya esetén jogainak védelmét az előzetes jognyilatkozat, támogatott döntéshozatal, cselekvőképességet korlátozó gondnokság segíti - Újdonságok a házasság, a házasság megszűnése, és a házassági vagyonjog területén - Az élettársi kapcsolat megváltozott családjogi hatásai - Tartalmi változások a rokoni kapcsolatokban, a leszármazás, az örökbefogadás, szülői felügyelet, rokontartás, és a gyámság területén - Közvetítés (mediáció) lehetősége a bontás és a szülői felügyelet gyakorlása során - A Pp. különös szabályozásába tartoznak a klasszikus személyállapoti perek, így a gondnoksági, házassági, származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek (melyek gyűjtőfogalmak) mellett az új elemként szabályozott örökbefogadás felbontása, és a kiskorú gyermek tartása iránti perek megváltozott többlépcsős szabályrendszere - Egyezségi kísérletek új lehetőségei közvetítői eljárással, vagy anélkül - KONZULTÁCIÓ
JELENTKEZZENEK MOST 40% KEDVEZMÉNNYEL
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS ITT
https://systemmedia.hu/rendezvenyek/a-magyar-csaladjog-fobb-anyagi-es-perjogi-valtozasai-szakmai-tovabbkepzes/

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu